Y.J.H. Machinery Co.Ltd.
ค้นหา  
หน้าหลัก
ไทย
English

เครื่องมือไฟฟ้า,
อุปกรณ์เสริม
เครื่องมือลม,
เครื่องมือก่อสร้าง
เครื่องเชื่อม, เครื่องปั่นไฟ,
เครื่องชาร์จแบตเตอรี,
แท่นเจาะ, แท่นเจาะแม่เหล็ก
มอเตอร์, รอก, แม่แรง, ปั๊มลม
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องมือทำความสะอาด
หลักการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับบ้าน

สิ่งที่ควรทราบก่อนเลือกปั๊มน้ำที่จะใช้ในบ้านของเรา

1. ความสูงที่เราต้องการให้ปั๊มส่งน้ำขึ้นไป

โดยพิจารณาจากชั้นสูงสุดที่มีห้องน้ำ แล้วเลือกปั๊มน้ำที่มีคุณสมบัติส่งถึงระดับที่เราต้องการ

2. ปริมาณน้ำที่เราต้องการ

โดยพิจารณาจากจำนวนก๊อกน้ำทั้งหมดที่มีในบ้านและคาดว่าจะต้องใช้งานพร้อมกัน ซึ่งโดยทั่วไปก๊อกน้ำจะมีอัตราการไหลอยู่ที่ประมาณ 10 l/min. (อัตราการไหลของก๊อกแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามแต่ละชนิดจึงควรตรวจสอบรายละเอียดจากผู้ผลิตก๊อกน้ำอีกทีหนึ่ง) ดังนั้นถ้าเราคาดว่าจะเปิดก๊อกน้ำพร้อมกัน 2 ก๊อกก็จะต้องเลือกปั๊มที่มีอัตราการไหลอยู่ที่ 2x10 = 20 l/min

(19/05/2010)
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด
61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934
www.yjh.co.th